Koulutus

Kerhon koulutustarjonta on monipuolinen. Järjestämme mm. tottelevaisuuskoulutusta, vesi- ja jälkityöharjoituksia sekä maastoharjoituksia yhdistyksemme jäsenille.

Kuva: Kaisa Rosenström

Lisäksi tarjoamme aihepiireittäinvaihtelevia koulutuksia pitkin kalenterivuotta. Näitä voivat olla esimerkiksi uintiharjoitukset koirauimalassa,näyttelykoulutus tai linnunkäsittelyharjoittelu kyyhkyillä. Tapahtumakalenteria on siis hyvä tutkiasäännöllisesti!

Koulutuksiimme saavat osallistua viranomaisten määräysten mukaisesti rokotetut koirat (nelos- ja rabiesrokotukset tehosteineen), n. 5kk:n iästä alkaen. Varaudu esittämään koirasi rokotukset, kun osallistut mihin tahansa yhdistyksen järjestämistä koulutuksista. Aivan pienimmät, 3-5kk:n ikäiset pennut,voivat osallistua pennuille tarkoitettuihin koulutuksiin kuunteluoppilaina, muutaman yksilön ryhmänäsiten, etteivät ole muiden koirien kanssa lähikontaktissa.

NOUTO- ja TOTTELEVAISUUSKOULUTUKSET ajoittuvat alkukesään ja -syksyyn.


Koulutukset järjestetään Tuusulan Terrisuolla ja mahdollisuuksien mukaan myös sisähallissa Uudenmaanalueella. Terrisuon koulutuksen tarkoituksena on harjoitella pääasiassa noutoa eriasteisilla kriteereillä,koiran taitoja vastaavasti. Lisäksi harjoittelemme hallittavuutta ja toimintaa erilaisten häiriötekijöiden vaikutuksen alla. Tähtäämme koulutuksessamme ensisijaisesti metsästystilanteissa sekä KAER-kokeissa vaadittavaan noutosuoritukseen ja tottelevaisuuteen. Noutokoulutuksen yhteydessä harjoitellaan myös tottelevaisuutta, mutta varsinaiset TOKO-koulutukset järjestetään erikseen. Noutamista harjoitellaan sekädummyllä (voit tuoda oman) että linnulla. Voittajaluokan laahausjälkeä emme voi käytössä olevan tilanpuitteissa järjestää. Terrisuon koulutus on jaettu aikataulullisesti kahteen ryhmään, ensin harjoittelevat pennut (5-12kk) ja sen jälkeen varttuneemmat koirat (12kk >).

Ilmoita osallistumisestasi viimeistään edellisenä päivänäkoulutusten yhteyshenkilölle, jotta osaamme varautua riittävällä määrällä ohjaajia ja tarvikkeita.Lisää tietoa nouto- ja TOKO-koulutuksista: KATSO TAPAHTUMAKALENTERI

Koulutuskentänsäännöt

SSK:n toko-säännöt SSK:n TOKO-säännöt

Ajo-ohje Terrisuolle:

Hyrylän keskustasta lähdetään kohti Hyvinkäätä kunnes tullaan Jäniksenlinnan tiehaaraan (Vanha Hämeentie). Ajetaan Jäniksenlinnaan päin noin 4 km ja Terrisuon alue jää vasemmalle. Jos Tivoli Sariolan tienviitta tulee vastaan, olet ajanut n. 50 metriä ohi (nämä ohjeet etelästä tultaessa, pohjoisesta kääntäen sama).

Tuusulan Terrisuon koulutusalueelle johtavan tiehaaran osoite on: Vanha Hämeentie 418, Tuusula.KARTALLA koulutuskentälle johtava tie näkyy Vanhan Hämeentien varrella vasemmalla, Terrisuontien alapuolella.

Autojen pysäköinti: tien päässä on varastorakennus, jonne kuorma-auton on päästävä ajamaan myös meidän harjoitusten aikana. Autoja saa pysäköidä siis vain tien toiselle reunalle (tulosuunnasta katsottuna vasen reuna) ja niin reunaan kuin mahdollista.

Kuva Päivi Reiman

VESITYÖHARJOITUSTEN tarkoituksena on harjoitella koirien veteenmenohalukkuutta, ohjattavuutta, riistanlöytökykyä ja noutamista vedestä. JÄLKITYÖHARJOITUSTEN tarkoituksena on opettaa koira itsenäisestietsimään maastossa oleva haavoittunut tai kuollut riistaeläin ja tuomaan se oma-aloitteisesti ohjaajalle.

Vesityöharjoitukset on tarkoitettu yli 9kk ikäisille koirille, joilla on voimassa olevat rokotukset.Juoksuaikainen narttu voi osallistua harjoituksiin viimeisenä koirakkona (koira pidetään autossa omaansuoritusvuoroonsa asti). Sairaan koiran kanssa ei harjoituksiin voi osallistua.Vesityöharjoituksiin tarvitset itsellesi säänmukaiset varusteet. Suositeltavimmat jalkineet ovatkumisaappaat tai muut veden ja mudan kestävät jalkineet.

Lisää tietoa vesityökoulutuksista: KATSO TAPAHTUMAKALENTERI

MAASTOHARJOITUKSISSA tarjoamme metsästyskokeisiin ja itse metsästykseen tähtäävää opastusta.

Maastoharjoitukset on tarkoitettu yhdistyksen jäsenten yli 9kk ikäisille koirille, joilla on voimassa olevatrokotukset. Sairaan koiran tai juoksuaikaisen nartun kanssa ei harjoituksiin voi osallistua.Maastoharjoituksiin tulevalla koiralla tulee olla perustottelevaisuus kunnossa eli koira pitää voida laskeavapaaseen hakuun ilman pelkoa, että se karkottaa kaikki maastossa olevat linnut. Liinaa voidaan käyttäätarvittaessa koiralla apuvälineenä, mutta siihen tartutaan vasta kun koira on löytänyt linnun ja seisoo sitä.

Liinan tulee olla sellainen, että se liukuu hyvin mukana eikä takerru helposti kasvillisuuteen.Harjoituksissa koiralle annetaan mahdollisuus hakea maastoon ennalta vietyjä lintuja, painottaen opastustaoikeaan hakutekniikkaan, sekä todetaan koiran käyttäytyminen riistaa kohdattaessa. Haluttaessa annetaanmyös ohjaajalle opastusta koiran ohjaukseen riistatilanteessa (avanssi - pysähtyminen - nouto) ja käydäänyhdessä läpi koiran suoritus. Myös noutoharjoitteluun on mahdollisuus maastoharjoituksen yhteydessä.Varmista ensin paikkasi maastoharjoitusten yhteyshenkilöltä.

Huom! Ensikertalaisilla on etusija osallistuakyseisiin harjoituksiin. Toisin sanoen henkilö, joka ilmoittautuu ko. metsästyskaudella ensimmäisiinmaastoharjoituksiinsa, on etusijalla sellaiseen henkilöön nähden, joka on jo (samalla tai eri koiralla)osallistunut johonkin UKH:n järjestämään maastoharjoitukseen.

Kun olet saanut vahvistuksen osallistumispaikasta ja ilmoitat koirasi harjoituksiin, ilmoita samalla koiran ikäsekä sen koulutustaso tai aiempi riistakokemus ja mahdolliset haasteet. Ilmoita myös haluatko aamu- vaiiltapäiväryhmään, jos ko. harjoituksessa on kaksi ryhmää. Laita myös maksun viestikenttään riittävät tiedot: koiran rotu, nimi ja mitä tapahtumaa kyseinen maksukoskee. Esim. "lkssn Esimerkin Elli, maastotreeni 1.12.2022".

Treenipäivälle on tarpeen varata mukaan seuraavia asioita:

Koiralle: lämpimällä kelillä vettä, huomioliivi, talutin (ei valjaita), nameja tms. koiran palkitsemiseen.Kylmällä kelillä varaa koiralle mukaan lämmin "takki" ja jos rankasti sataa voi koira olla tyytyväinensadetakistakin. Tarvittaessa varaa mukaan myös pitkä koulutusliina.

Itselle: pilli (koiran ohjaukseen), juotavaa, evästä, maastoon sopiva vaatetus kulloinkin vallitsevan kelinmukaan; vesikelillä vedenpitävät kengät/saappaat ja vaatteet, pakkasella vastaavasti riittävästi lämmintäpäälle, myös jalkoihin.

Maastoharjoitus on kokeenomainen tapahtuma, jossa ollaan ulkona koko harjoitusten ajan. Maastossakuljetaan porukalla ja koirat päästetään yksi kerrallaan hakuun etsimään lintuja, muiden kulkiessajälkijoukkona takana. Jälkijoukossa koirat pidetään kytkettyinä ja sopivan välimatkan päässä, etteivät nemahdollisessa ampumatilanteessa ole liian lähellä tai muuten häiritse hakuvuorossa olevan koiransuoritusta. Jälkijoukon tulee kuitenkin pysyä riittävän lähellä, jotta hakuvuorojen vaihdot sujuvatjoutuisasti. Koirien hakuvuoro vaihtuu yleensä riistatilanteen jälkeen.

Jälkijoukoissa voi harjoitella esim. tekemällä koiralle tottelevaisuusliikkeitä kytkettynä sekä ammuttaessavarmistaa, että koira on rauhallisesti paikallaan eikä pyri ryntäämään etsimään mahdollista riistaa.

Maastoharjoituksissa mahdollisesti ammutut linnut jäävät yhdistykselle ja niitä käytetään mm. Terrisuonkoulutuksissa. Ammuttuja lintuja ei siis saa harjoituksista mukaansa.

Vain maastoharjoitusten vetäjä kantaa asetta. Voittajaluokan koirakot käsitellään aina tapauskohtaisesti ja asetta saa silloinkin kantaa vain harjoitusten vetäjän luvalla. Vetäjä hankkii itse panokset, jos ei hallitus muuta ohjeista.

Lisää tietoa maastoharjoituksista: KATSO TAPAHTUMAKALENTERI